Mötas och växa - personalutveckling under två dagar
MÖTAS OCH VÄXA

Mötas och växa - personalutveckling under två dagar

När det handlar om människor och relationer kan vi vara säkra på en sak - ingenting är statiskt. En personalgrupp som fått verktyg för att se varandra med goda ögon löper mindre risk att hamna i konflikt och när meningsskiljaktigheter uppstår går det lättare att komma vidare.

Träna upp den relationsmässiga konditionen

Mötas och växa är ett personalutvecklingsprogram som utgår ifrån där er grupp befinner sig idag. En del grupper gnisslar det lite om, andra är mitt i en brinnande konflikt. Somliga grupper verkar fungera okej men tittar man närmare så saknas kreativitet och samarbetsglädje. Och har man en härligt blomstrande grupp så kan det vara mycket värt att arbeta för att bibehålla och stärka den relationsmässiga konditionen.

Goda möten ger goda resultat

Jag arbetar med kommunikation, konflikthantering och medarbetarskap med syfte att skapa ett arbetsklimat präglat av glädje och värme. Goda möten, som låter människor växa, skapar utrymme för goda resultat. Det handlar bland annat om att ge och ta feedback samt att lära sig skilja på personligt och professionellt. Att mötas är en konst som kan tränas!

Upplägg och innehåll

I konceptet Mötas och växa kombineras föreläsningar, gruppövningar, reflektion och samtal. Utifrån ett inledande personligt samtal skräddarsys upplägget i detalj för varje unikt uppdrag. Vid behov finns även möjlighet till handledning genom särskilda processer.

Ämnen som vi arbetar med:

  • Aktivt, prestigelöst lyssnande -och att kunna ändra sig
  • Fasthållande av åsikt även i motvind - och låta bli att ändra sig
  • Feedback - möjligheter och fallgropar
  • Självförtroende - Självkänsla - Självbild
  • Kommunikation - "nu förstår jag hur du menar - inte bara vad du sa"
  • Lagbygge - där helheten är större än summan av delarna
  • Positivt förhållningssätt - att se varandra

Konkret problemsituation eller bara i behov av ny inspiration? Kontakta mig så pratar vi mer om er situtation.

Jag träffas gärna!

Kontakta mig så bokar vi ett möte för att prata igenom situationen i er organisation och ta reda på om jag är rätt person för att hjälpa er.

Kontakta mig och boka möte

Hör av dig på telefon: 0708 - 87 11 87
eller via mitt kontaktformulär.