Jag vill att människor ska våga lite mer
FÖRELÄSNINGAR

Jag vill att människor ska våga lite mer

I mina föredrag pratar jag om empati, etik och kommunikation. Om att vara medmänniska - även på arbetet. Som talare uppskattas jag ofta för kombinationen av egna erfarenheter och djupt teoretiskt kunnande, som jag delar med mig av i kombination med intressanta praktiska övningar.  

Vart och ett av mina ämnen går att anpassa till allt ifrån ett två-timmars föredrag till ett heldagsseminarium. Kontakta mig för prisuppgift utifrån era behov eller fyll i formuläret så hör jag av mig.

Arbetsplatsens etik

Alla människor har en moral, men inte alla en etik. Moralen är det vi gör eller låter bli att göra. Etiken är den reflekterande hållningen bakom mitt handlande. Har ditt företag eller organisation en etik, och i så fall vilken? Vad styr dina och personalens handlingar?

En föreläsning som utmanar invanda tankemönster och uppmuntrar diskussion.

Kommunikation - ” Nu förstår jag vad du menade - inte bara vad du sa”

Det finns få saker som är så grundläggande, och samtidigt så svårt, som kommunikation. Ord kan ha olika laddning för olika personer, och nyanser går lätt förlorade när så stor del av all kommunikation sker utan att vi ses ansikte mot ansikte.

Jag medvetandegör vikten av tydlighet och ger enkla verktyg för färre missförstånd.

Feedback - hot eller möjlighet?

Alla behöver feedback. Att bli sedd och få respons på hur man presterar och uppfattas är en förutsättning för att kunna utvecklas. Men det är inte alltid lätt att vare sig få eller ge feedback – särskilt inte om den är korrigerande.

Föreläsningen fokuserar på att lära sig ta emot och ge feedback på ett bättre sätt.

Att våga mera

Ofta är det rädslan att misslyckas som hindrar oss från att pröva våra vingar. Hur hittar vi modet att lyssna till våra drömmar, och betrakta misslyckanden som erfarenhetsmilstolpar och inte som återvändsgränder?

Jag vill med denna föreläsning uppmuntra till att ta fler chanser.

Att räcka till i dagens stressade värld

Vems apa sitter på din axel? Vi lever i en tillvaro med krav från många håll och fler och fler upplever att de blir påverkade av negativ stress. Stressen påverkar vår förmåga att fatta beslut och gör det svårare att komma ihåg saker. Vi blir också mindre lyhörda. Vad kan vi då göra för att känna oss tillräckliga och må bra i alla dessa krav? En hel del visar det sig.

Jag delar med mig av strategier och metoder för att möta och mota stressen i tid.

Du ska inte tro att du är något …
Du ska veta det!

När vi vill lära våra barn och ungdomar ett bra beteende, är det så lätt att fokusera på att de ska göra det goda, uppföra sig på ett bra sätt. Men risken finns att vi ger förutsättningar för ett ögontjäneribeteende om vi inte har ett längre perspektiv som mål: att stimulera dem till att vilja göra det goda. Detta tar längre tid, men ger mycket mer i det långa loppet.

Den här föreläsningen handlar om hur vi kan arbeta praktiskt och långsiktigt med etik- och empatiutveckling med barn och ungdom, men också med oss själva.

Människokunskap & Konflikthantering

Första steget för att bli bättre på att hantera konflikter är att se att det finns olika typer av konflikter - som behöver behandlas på olika sätt. Jag tydliggör skillnaderna genom olika exempel och delar med mig av några användbara verktyg som ni kan ta med er tillbaka till verksamheten och börja arbeta med.

I den här föreläsningen belyser jag hur vi kan göra för att hålla isär fakta och känslor när det hettar till.

Jag träffas gärna!

Kontakta mig så bokar vi ett möte för att prata igenom situationen i er organisation och ta reda på om jag är rätt person för att hjälpa er.

Kontakta mig och boka möte

Hör av dig på telefon: 0708 - 87 11 87
eller via mitt kontaktformulär.